>
> باش بەت> ۋىدىيو> ۋەز-تەبلىغ ۋىدېيوسى>
مۆھتىرەم شېرىپ داموللا ھاجىم

ۋىدىيونى تونۇشتۇرۇش
ياڭخاڭ مەسچىتى جۈمە نامىزىدىكى ۋەز-تەبلىغ
 ياڭخاڭ مەسچىتى جۈمە نامىزىدىكى ۋەز-تەبلىغ-مۆھتىرەم شېرىپ داموللا ھاجى،ئۈرۈمچى شەھىرى ياڭخاڭ مەسچىتىنىڭ ئىمامى.
تەۋسىيەلىك ۋىدىيولار